Krízis-Kommunikáció-Katarzis

Berzéné Vági Andrea, Dr (2016) Krízis-Kommunikáció-Katarzis. MA/MSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
Diplomadolgozat.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg. Embargo lejáratának dátuma: 2031. December 31.

Download (961Kb)

Absztrakt (kivonat)

A diplomadolgozat témaválasztásának alapját egy rendkívül szerencsétlen kórházi ese-ménysorozatból kialakult krízishelyzet nyújtotta. A válsághelyzet kialakulásának és kezelésének részletes bemutatásán keresztül a fő célkitűzésem az volt, hogy rávilágítsak arra a tényre, hogy az egészségügyi intézmények különösen magas kockázati tényezőkkel rendelkeznek a krízishelyzetek kialakulását illetően. Ezért a kommunikáció és ezen belül a válságkommunikáció fontossága valamennyi szervezetben vitathatatlan, de a kórházi környezetben felértékelődik a szerepe. Dolgozatomban végigvezettem a válság kialakulásának okait és tényezőit, és fog-lalkoztam a témával kapcsolatos elméleti háttérrel. Néhány nemzetközi példán keresztül is igyekeztem alátámasztani, hogy a válságok kialakulása szinte elkerülhetetlen, azonban a kimenetelüket tekintve azok a cégeket éri kevesebb veszteség, amelyeket úgymond „felkészülten” ért a krízis. Fontos szem előtt tartani, hogy a válsághelyzetből előny is faragható! Bebizonyosodott, hogy a krízisek egyes típusaira lehet és kell is válságforgató-könyveket, válságkommunikációs tervet készíteni. A konkrét esetet elemezve ennek hiá-nyában a válsághelyzet kommunikációja mindaddig nem volt megfelelő, ameddig kom-munikációs szakember nem vette kézbe az ügyet. A média kiterjedt híréhsége rendkívüli nyomásként nehezedett a kórházra és adekvát információk híján megalapozatlan, elferdí-tett publikációk láttak napvilágot. Beigazolódott, hogy ha felüti a fejét a botrány, felmér-hetetlen segítség, ha rendelkezésre áll egy előre kidolgozott kommunikációs stratégia. A stratégia részét kell, hogy képezze a kríziskommunikációs terv, benne a szükséges teen-dőkkel, a kommunikációs irányelvekkel és a sajtókapcsolatokkal. Megállapítást nyert, hogy „tilos hallgatni” és nem lehet tétlenül szemlélni a krízishelyzetet, mert az egyre jobban mélyül és beavatkozás nélkül szinte óráról–órára kimutatható károkat okoz. Leszögeztem, hogy krízishelyzetben az első 24 óra szerepét nem hangsúlyozhatjuk eleget. Kitértem a katarzis állapotára is, ami a krízishelyzet utáni beteljesülésre mutatott rá. A dolgozatom végén rámutattam a kríziskommunikáció fő szabályaira és a külön-böző stratégiai változatokon keresztül a válsághelyzetet kiváltó ok és a krízis időbeli haladása szerinti kommunikációs lehetőségekre. Ennek megfelelően a krízis előtti, a krízis alatti és a krízis utáni időszak kommunikációs feladatait taglaltam ajánlásként. Végül, de nem utolsó sorban felhívtam a figyelmet arra, hogy a krízishelyzet lecsengése nem jelenti a válsághelyzet végét. Érdemes a krízishelyzet részletes elemzését elvégezni a válság során vezetett dokumentáció és a tapasztalatok alapján.

Magyar cím

Krízis-Kommunikáció-Katarzis

Angol cím

CRISIS – COMMUNICATION - CATHARSIS

Intézmény

Nyugat-magyarországi Egyetem

Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Közgazdasági és Módszertani Intézet

Szak

KTK - Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szakirányú továbbképzés (PG)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Juhász Judit, NEM RÉSZLETEZETTNEM RÉSZLETEZETT

Helyi kari azonosító

KSZ-16/02

Mű típusa: Diplomadolgozat (MA/MSc)
Felhasználói azonosító szám (ID): Dr Berzéné Vági Andrea
Dátum: 2016. Máj. 12. 14:41
Utolsó módosítás: 2016. Máj. 12. 14:41
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/1548

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet