Minőségmenedzsment-rendszerek alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségei a turizmuban

Hendrich Katalin, (2016) Minőségmenedzsment-rendszerek alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségei a turizmuban. MA/MSc, Közgazdaságtudományi Kar.

[img] PDF
KMAL-16_55.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg

Download (2218Kb)

Absztrakt (kivonat)

A dolgozat fontos új eredményei, hogy felméri egy turisztikai vállalkozás minőségme-nedzsment-rendszerét, a minőségmenedzsment-rendszerek fejlesztésével kapcsolatban ja-vaslatokat fogalmaz meg egy turisztikai vállalat számára a vendégek, a szolgáltatók és az auditor szervezetek álláspontjaiból levont következtetések alapján, angolról magyarra for-dít olyan szakirodalmat, ami eddig csak idegen nyelven volt elérhető, nagyon sok saját szerkesztésű ábrát, táblázatot alkalmaz, valamint a helyszínen készített fényképekkel tá-masztja alá állításait. A turizmusra vonatkozó elméleti háttér során megállapítható, hogy az idegenforgalmi piac/ termék számos sajátossággal rendelkezik, valamint, hogy a turizmusnak kiemelkedő hatása van a gazdaságra. A minőségmenedzsment-rendszerekkel foglalkozó fejezetek rámutatnak a minőségügyben rejlő, árbevételre pozitív hatást kiváltó eszközök, módszerek sokféleségére. A turizmus és a minőségmenedzsment-rendszerek elméleti hátterének bemutatása után kerül sor a Sárvári Gyógyfürdő Kft. tevékenységi körének, minőségi díjainak, elismeréseinek, tanúsítványainak ismertetésére. A fürdő különböző, egymás mel-lett párhuzamosan létező minőségmenedzsment-rendszereket tart fenn, ezért a meglévő minőségi díjak, elismerések, tanúsítványok rendszerezése elengedhetetlen. Ezen az úton továbbhaladva találkozhatunk azzal az állandóan visszatérő kérdéssel, hogy érdemes-e egy turisztikai vállalkozásnak megmérettetéseken részt venni, különböző minőségmenedzs-ment-rendszereket fenntartani, valamint, hogy ezeknek a rendszereknek a fenntartása be-folyásolja-e a vendégek fürdőválasztását. A téma alapos elemzésével sikerült erre a kér-désre választ kapni. Mivel a dolgozat nemcsak a minőségmenedzsment-rendszerek alkalmazását vizsgál-ja, hanem a fejlesztésének lehetőségeit is, ezért a primer kutatás eredményei alapján javas-lat fogalmazódik meg egy olyan sajátos rendszer kialakítására, amely egyfelől a magas színvonalú szolgáltatásnyújtást és a vendég elégedettséget, valamint az üzleti (pénzügyi) sikerességet ötvözné egy egyedi Balanced Scorecard segítségével és közben megtarthatná jelenlegi minőségmenedzsment rendszerét is. Ez nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő a világ legfrekventáltabb célpontja legyen a gyógy- és wellnessfürdők piacán. A kutatás feltáró jellegű volt, eredményei alapján gyakorlat centrikus javaslatok ke-rültek megfogalmazásra, illetve elképzelés is született a kutatások folytatására, melyek versenyelőnyt jelenthetnek a gyógyturizmus területén.

Magyar cím

Minőségmenedzsment-rendszerek alkalmazásának és fejlesztésének lehetőségei a turizmuban

Angol cím

The possibilities of application and development of quality managemet systems in tourism

Intézmény

Nyugat-magyarországi Egyetem

Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Üzleti Tudományok Intézet

Szak

KTK - Vállalkozásfejlesztés mesterszak (MA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Koloszár László, Dr. egyetemi docenskoloszar@ktk.nyme.hu

Helyi kari azonosító

KMAL-16/55

Mű típusa: Diplomadolgozat (MA/MSc)
Felhasználói azonosító szám (ID): Hendrich Katain
Dátum: 2016. Júl. 07. 14:07
Utolsó módosítás: 2016. Júl. 07. 14:07
URI: http://diploma.uni-sopron.hu/id/eprint/1549

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet