Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. gazdasági elemzése

Balaskó Evelin, (2016) Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. gazdasági elemzése. BA/BSc, Közgazdaságtudományi Kar.

Ez a mű legutolsó verziója.

[img] PDF
KBAN-16_83.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg. Embargo lejáratának dátuma: 2031. December 31.

Download (1407Kb)

Absztrakt (kivonat)

Szakdolgozatomban az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. utóbbi négy év-re vonatkozó átfogó gazdasági elemzését végeztem el a vállalat éves beszámolói alapján. Dolgozatom célja az volt, hogy megismerjem a vállalat beszámolóiban történt válto-zásokat az átfogó elemzés segítségével, eme változások okait feltárjam, a problémák kikü-szöbölésére javaslatokat tegyek. Munkám elején bemutattam, hogy miért szükséges az elemzés, illetve annak mód-szereit és korlátait is taglaltam, majd ismertettem az autóipar jelenlegi magyarországi helyzetét, melyből kiderült, hogy hazánk gazdaságában fontos szerepet játszik, illetve, hogy jellemző a növekvő munkaerőhiány. Ezt követően a vállalat történeti, tulajdonosi hátterét ismertettem, majd ezután kitér-tem számviteli politikájának, illetve tevékenységi körének, vevőinek bemutatására. A Társaság gazdálkodásának vizsgálatát a mérlegelemzéssel kezdtem, melyből kide-rült, hogy a vállalat eszközeinek meghatározó részét a forgóeszközök adják, ezen belül is a követelések, forrásoldalon pedig a kötelezettségek voltak túlnyomó többségben. A mérlegelemzés után különböző pénzügyi mutatók segítségével rátértem a vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének, illetve hatékonyságának vizsgálatára. A va-gyoni helyzetet a tőkeszerkezeti mutatók segítségével elemeztem, melyek rámutattak arra, hogy a vállalat tőkeerőssége rossz, kötelezettségeik aránya túl magas, valamint tőkefe-szültsége is kedvezőtlen, bár az utóbbi évek során eme értékek kedvezően változtak. Ezu-tán a mérlegtételeket a relatív eltérések módszerével vizsgáltam, itt kedvező értékeket kap-tam. Kiemelendő, hogy a fizetési összhang biztosítva van a vállalatnál. A vállalat pénzügyi helyzetéről elmondható, hogy likviditási mutatói alacsonyak, a cég likviditása javításra szorul. Jövedelmezőségi mutatói szintúgy kedvezőtlenek, az árbevételnek nagyon kis része válik csak eredménnyé. A vállalat hatékonysági mutatói azonban rendkívül kedvezőek (a 2012/13-as évet leszámítva), csupán a lekötött eszközök hatékonysága nem éri el az elvárt határértéket. Összességében megállapítható, hogy bár sok kedvezőtlen értéket kaptunk, a mutatók évről évre jobb értékeket vesznek fel, a legtöbb mutatónál javuló tendencia figyelhető meg. Ha ez folytatódik, akkor további kedvező változások várhatóak a vállalat életében.

Magyar cím

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. gazdasági elemzése

Angol cím

Economic analysis of SMR Automotive Mirror Technology Hungary LP.

Intézmény

Nyugat-magyarországi Egyetem

Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Tanszékcsoport/intézet

KTK - Pénzügyi és Számviteli Intézet

Szak

KTK - Pénzügy és számvitel alapszak (BA)

Témavezető(k)

Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Pataki László, Dr. NEM RÉSZLETEZETTlpataki@ktk.nyme.hu

Helyi kari azonosító

KBAN-16/83

Mű típusa: Szakdolgozat
Felhasználói azonosító szám (ID): Balaskó Evelin
Dátum: 2016. Dec. 05. 12:54
Utolsó módosítás: 2016. Dec. 05. 12:54
URI: http://diploma.nyme.hu/id/eprint/2405

Az archívumban megtalálható verziók

  • Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. gazdasági elemzése. (deposited 2016. Dec. 05. 12:54) [Ezt látja]

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet