Tételek ahol a kar "Benedek Elek Pedagógiai Kar" és a mű dátuma 2016

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Találatok száma: 293.

Fekete Tiborné, (2016) A pedagógus szerepe és felelőssége a kisgyermek zenei nevelésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

A

Adorján Bernadett, (2016) Kompetencia alapú óvodai programcsomag. A kompetenciafejlesztő munka megvalósítása a sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsődében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Amberg Anita, (2016) Élmény alapú tanulás lehetőségei az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Andalics Fanni, (2016) Megkülönböztetések a médiában. A női szerepek megjelenítése a női rendezők filmjeiben. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

B

Babos Vivien, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bakos Mariann, (2016) Sajátos nevelési igényű gyerekek integrált óvodai nevelése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balogh Viktória, (2016) Figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral diagnosztizált gyermek, az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Balázsyné Süle Ildikó, (2016) Mese szerepe a mindennapokban és előnyei az óvodákban és otthonainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Barbélyné Zombó Csilla Mária, (2016) Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Barcza Sára, (2016) Kisgyermekkori tehetséggondozás az "Így tedd rá" program keretében. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bartakovics Bettina, (2016) A gyermekkép koronkénti változása, felfogása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Baráth Lilla Emma, (2016) A gyermekjátékok története - a babák világa. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bencze Éva, (2016) Tapolca élő kézműves hagyományai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Berkes Liliána, (2016) A méhen belüli élet hatása a személyiség alakulására. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Birkás Szabina Mária, (2016) Tehetségfelismerés és tehetséggondozás kisgyermekkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bogdán Zóra Dalma, (2016) Mi a zene? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognár Amália, (2016) Portfólió - Bognár Amália. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognár Anasztázia, (2016) Óvodáskorú gyermekek egészségnevelése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bognár Bettina, (2016) A gyermeki személyiség megismerése rajzvizsgálatok alapján. Az óvodához fűződő kapcsolat vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bolf Alexandra, (2016) Párkapcsolat dinamikai elemzés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borosné Töreki Piroska, (2016) Szociális tanulás fontossága a gyermeki játékban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Borsodi Inez, (2016) Alternatív óvodák programja elméletben és gyakorlatban egy berlini és egy magyar óvoda fókuszában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Botka Ágnes, (2016) A vízbázisú festékanyagok alkalmazása az óvodai munkában, a színek szerepe az óvodai nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bácskai Zsuzsanna, (2016) Az élménypedagógia eszköztára. Módszertani javaslat az "együttműködés", mint szociális kompetencia fejlesztésére + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bálintné Horváth Erika, (2016) Portfólió - Bálintné Horváth Erika. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bánszki Noémi, (2016) Művészetre nevelés az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Bősze Zoltánné, (2016) Változások és kihívások a szakképzésben + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

C

Csejtei Zsófia Ágnes, (2016) A csecsemő-és kisgyermekkori lázcsillapítás algoritmusa illetve megvalósulása napjaink kisgyermekes családjaiban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csilinkó Marietta, (2016) Az olvasás jelentősége, problémái a XXI. században. A felolvasás, mesélés jelentősége a gyermekek későbbi olvasási szokásaira. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csiszár Renáta, (2016) A Montessori-eszközök régen és ma. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csánitz Adrienn, (2016) Mai gyermekkép a szülők és az óvodapedagógusok véleményének tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Csávás Dóra, (2016) A bábozás szerepe az óvodapedagógiában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czafit Roxána, (2016) Elvált szülők gyermekei. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Czuppon Jenő, (2016) Makarenkótól a munkaiskoláig. Oktatás politika és nevelés az ’50- es években + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

D

Daghefli Adrienn, (2016) A felsőoktatásban dolgozó oktató személyisége a hallgatók szemével + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dani Krisztina, (2016) Az ölbeli játékok és mondókák hagyományozásának vizsgálata Sopronkövesden. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Detre Zsuzsanna, (2016) A kognitív kompetenciák és érzelmi tényezők neuropedagógiai vonatkozásai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Divós Szilvia, (2016) A gyermekjátékok története: a baba. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Dobos Dalma Emőke, (2016) A XIX. századi család és nemi szerepek jellemzőinek megjelenése a XXI. században. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Döbrentei Zsuzsanna, (2016) Portfólió - Döbrentei Zsuzsanna. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

E

Egri Tamásné, (2016) A bábok csodás világa. „Kisgyermekek bábjátékai a Vaskakas Bábszínházban”. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Egyed Rita, (2016) A családi napközi, mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Eisenberger Szandra, (2016) Nyelvi beszédfejlődés óvodáskorban. A kisgyermekek beszédfejlesztése az óvodapedagógus és a logopédus együttműködésével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Eőry-Major Dóra, (2016) Az ősi magyar hitvilágban élő mitikus lények szimbolikája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

F

Farkas Enikő, (2016) Az időskorúak szociális ellátása - a szabadidő eltöltése. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Eszter, (2016) Óvodáskorú gyermekek kötődésrendszerének elemzése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Rita, (2016) Az autizmus spektrumzavar és az intézményi ellátás lehetőségei + Portfólió (Dokumentumgyűjtemény a pedagógiai kompetenciák köréből). MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Teodóra, (2016) Az óvodáskorú gyerekek játékai szülői vélemény alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farkas Tünde, (2016) A Pikler-módszer és megjelenése napjaink bölcsődei módszertanában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Farnady-Landerl Viktória, (2016) A kisgyermekkori személyes- és szociális kompetenciák neuropedagógiai vonatkozásai. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fehér Cecília, (2016) Magyar népmesék az életvezetés szolgálatában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ferencziné Jenei Tünde, (2016) Családi kommunikáció összehasonlító vizsgálata magatartászavaros és sine morbo óvodáskorú gyermekek szüleinek és pedagógusainak körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fias Adrienn, (2016) Magyarország XVII.-XVIII. századi társadalmi és családi helyzetének összehasonlítása a XXI. századdal. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Filiszár Zsuzsanna Dóra, (2016) Az agresszivitás megjelenési formái a tanulásban akadályozott fiatalok szabadidős tevékenységében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fleiszné Pintér Mónika, (2016) A zirci szülők magatartásának szerepe a lúdtalp kialakulásában, intervenciós és prevenciós lehetőségek kihasználásában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fodor Virág, (2016) Egy új paradigma: a néptánc fejlesztő hatása a hagyományok alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Forgách Tamás, (2016) Válságban a család? A családi- és nemi szerepek változása az elmúlt huszonöt évben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fullár-Komatits Gertrúd, (2016) Sakkozzunk? Sakkozzunk? - Az óvodáskorú gyermekek sakkoktatásában rejlő lehetőségek. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Fülöp Jusztina, (2016) Anya- gyermek kapcsolat, anyaszerep összehasonlítása anyaotthonban valamint teljes családban élő édesanyák között. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

G

Gansberger Júlia, (2016) Segédeszközök szerepe az óvodai úszásoktatás során. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gaál Mária Andrea, (2016) Kokas Klára szemlélete az óvodai zenei nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gerencsér Gréta, (2016) Úszás fontossága gyermekkorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gergály Veronika, (2016) Az állami nevelésben élő fiatalok társas kapcsolatai és értékrendjük. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyabronka Magdolna, (2016) A kisgyermekkori matematikai tapasztalatszerzés a Montessori-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gyarmati György, (2016) Kilencedikes osztály szociometriai felmérése + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gáll Renáta, (2016) Az eutanázia jogi és etikai kérdései - esetismeretek mentén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Gáti Nikolett, (2016) "Kerek egy esztendő". Énekes népszokások és hagyományok. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Géczi Zsófia Zsuzsanna, (2016) Fogyatékkal élőket nevelő családok életminősége és életkörülményei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

H

Hajnal Dóra, (2016) Az óvodai matematikai nevelés gyermekközpontú megvalósítási lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hajnóczi-Varga Tünde Mária, (2016) Korai képzés, avagy túlterhelés? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hajzer Miklósné, (2016) Áldás vagy átok? - avagy a pedagógusok viszonyulása a tehetséggondozáshoz + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hanga Edina, (2016) Die Vorstellung der deutschen Gesellschaft im Mittelalter und in der Frühneuzeit. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hanzséros Viktória, (2016) Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön. "Megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember.". BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hardi Viktória, (2016) A zenehallgatás fontossága az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hatos Viktória, (2016) A Kokas Klára-módszer alkalmazási lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hegyi Dóra Júlia, (2016) A kiégés jelenség vizsgálata egy kisváros oktatási intézményeiben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Heiner Katalin, (2016) Értelmi, érzelmi, szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei óvodás gyermekeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hermán Viktória, (2016) Néphagyományokra épülő bölcsődei programtervezet egy megvalósításra váró bölcsődéhez. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hornyák Andrea, (2016) Tanulható-e a boldogság? + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Adrienn, (2016) Gyermekkép a kezdő pedagógusok szemével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Anett, (2016) A nemek nyelvi dialektusai a társadalmi szerepekben. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Anita Mónika, (2016) Portfólió - Horváth Anita Mónika. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Enikő, (2016) Erkennung und Förderung der Sprachbegabung im Kinergarten. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Evelin, (2016) A babaúszás. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Júlia, (2016) Csodás mesék és mesés csodák. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Nikolett, (2016) A Csepregi óvoda múltja, jelene, jövője. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Péter György, (2016) A rajzolás lehetőségei a didaktikai feladatokban. Módszertani kérdések és a rajzolás + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Horváth Teodóra Anna, (2016) A gyermekvédelmi gondozásban nevelkedettek társadalmi megítélése a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Hudák Evelin, (2016) A testvéri kapcsolatok elemzése a családrajzokon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Huszár Mónika, (2016) Projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában - anyák napi projekt. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

I

Igler Bernadett, (2016) Apa-gyermek kapcsolat. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

J

Jakabné Rácz Ildikó, (2016) A bölcsődei kompetenciafejlesztés útjai és dimenziói. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Jancsek Orsolya, (2016) A két- és többnyelvű gyermeknevelés a mindennapokban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Joób Krisztina Klára, (2016) Krízis és kríziskezelés a szociális munka gyakorlatában. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Juhász Gabriella, (2016) A magyar népmese hatása a gyermeki világkép alakulására + Portólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Járóka Norbert Jenő, (2016) Többszörösen hátrányos helyzetű vidéki fiatalok integrációja a szolnoki Farkas János Tehetségmentő Programban. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

K

Kabályiné Varga Judit, (2016) Kisgyermeknevelés- és bölcsődetörténet. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalkóczkáné Nagy Andrea, (2016) Az óvodáskorú gyermek fejlődésének kritikus tényezői. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kalló Ibolya, (2016) Változó világ, változó gyermekellátás. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Katona Györgyné, (2016) Portfólió - Katona Györgyné. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kelo Számelova Nikoleta, (2016) A játék szerepe a két- és többnyelvű gyerekek világában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Keresztes Viktória, (2016) Párhuzamok Magyarország és Horvátország felsőoktatása, óvodaügye, illetve óvóképzése terén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kertész Bianka, (2016) A szobatisztaságra nevelés folyamata, a rendelkezésre álló módszerek segítségével. Az egyszer használatos papírpelenka használatának térhódításával összefüggésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kises Noémmi, (2016) Jean Jacques Rousseau gyermekképe. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Andrea Tünde, (2016) Gyermekjátékok története - különös tekintettel a Barbie babára és a plüssmacira. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Bernadett, (2016) Az alternatív megoldást kínáló családi napközik léte és szükségessége Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Ibolya, (2016) Idős emberek szellemi frissességének megőrzése az idősek klubjaiban. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Noémi, (2016) Egészségmagatartás a süttöri óvodások és szüleik körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Szabina Éva, (2016) Meseterápia a bölcsődében. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss Viktória, (2016) A győri és Győr környéki óvodapedagógusok életmódjának vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kiss-György Katalin, (2016) Társas kapcsolatok rendszere az óvodáskorban. Szociometriai összehasonlító vizsgálat az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Klemensits Nikoletta, (2016) Napjaink gyermekpszichiátriai betegségei. Egy autista óvodáskorú gyermek esetének bemutatása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Klujber Anett, (2016) Mentális- és viselkedészavarok vizsgálata bölcsődés és óvodás korú gyermekek körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kohán Krisztina, (2016) A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában - Hej, vár, vedd be! BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koncz Daniella, (2016) Egy mozgássérült gyermek integrált nevelése az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kondics Petra, (2016) A labdás testnevelési gyakorlatok és játékok az óvodai testnevelési foglalkozásokon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kontor Anett, (2016) A bölcsődei nevelők motiváltsága. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Konyhás Klára, (2016) A kétnyelvűség. Kétnyelvű gyermekek nevelésének elméleti és gyakorlati áttekintése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Korcsmár Flóra Erzsébet, (2016) A családi kommunikáció a családrajzok tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Koroncziné Nagy Mariann, (2016) A 250 éves Eötvös József gimnázium története. Az oktatás-nevelés változásai a tatai gimnázium életében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kosztolánczi Anna, (2016) A gyerekek személyiségének megismerése rajzvizsgálati módszerekkel. Nemi különbségek a rajzfejlődésben. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács Klaudia, (2016) Kutyaterápiás foglakozások hatásvizsgálata időskorú személyeknél. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács Klaudia, (2016) A családi kommunikáció. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovács Zsófia, (2016) Szülőföldem népi kultúrája: A soproni borvidék poncichter hagyománya és a borturizmus. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kovácsné Csik Dóra, (2016) Portfólió - Kovácsné Csik Dóra. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kozák Csaba, (2016) A kimondhatatlan nevű miniszter: gróf Klebelsberg Kunó oktatási reformjai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krausz Noémi, (2016) Néphagyományok, népszokások ápolása az óvodai nevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Krámli Beáta, (2016) A Freinet-pedagógia alapelveinek és elemeinek megjelenése az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kuppis Zsuzsanna, (2016) Az átmeneti tárgy szerepe a kisgyermekek életében. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kurucz Csilla Boglárka, (2016) A szlovén nemzetiségi nevelés-oktatás bevezetésének szükségessége és lehetőségei a szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolájában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kövesdi Bettina, (2016) Az aerobik sportág szerepe az óvodások optimális mozgásfejlődésének támogatásában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

L

Laposa Dóra Katalin, (2016) Portfólió - Laposa Dóra Katalin. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lengyeltóti Réka, (2016) A 19. századi Magyarország nőnevelésének legjelentősebb alakjai és az első nőnevelő intézetek hazánkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Lukács Bernadett, (2016) Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program sajátosságai az óvodapedagógus hallgatók véleményének tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Láng Lilla, (2016) Óvodáskorú gyermekek részére tartott délutáni sportfoglalkozások felmérése Kőszegen. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

László Attila, (2016) IKT a pedagógiában, miben változott a számítógép szerepe az oktatásban az elmúlt időszakban, audiovizuális eszközöktől az IKT-s eszközökig + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

László Dóra, (2016) Természettudományos világkép formálásának lehetőségei óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

M

Magyar Mónika, (2016) IKT a kisgyermekkori szabad játékban óvodai és családi színtéren. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Majlinger Réka, (2016) A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Makk Rita Zsuzsanna, (2016) Élet a gyermekotthonban. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marczali Mónika, (2016) A játékszokások változásai a XX. és XXI. században. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Marton Petra, (2016) Magatartászavaros gyermekek viselkedésének vizsgálata pedagógusokkal történő interjú alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Maráczi Rea, (2016) Életsegítő, tanító mesék felnőtteknek + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Matajsz Berta Luca, (2016) Kérdések és válaszok a Waldorf-pedagógia jelenlegi hazai helyzetéről. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Matuska Gréta Hanna, (2016) A hallássérültek oktatása Magyarországon. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Meggyesné Mészáros Adrienne Éva, (2016) Waldorf iskolák Magyarországon + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mendéné Lajtai Krisztina, (2016) A sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes integrációja. A soproni többségi általános iskolák integrációs feltételrendszerének érvényesülése az intézményvezetők és pedagógusok attitűdje alapján + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mesterházy Helga, (2016) A gyermekkorban megjelenő magatartászavarokról szerzett ismeretek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mikovich Vanda, (2016) A hamvas lányka és hiú mostohája, avagy a két női szerep a Hófehérkében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár Adrienn, (2016) Intézményi kommunikáció. A szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium kommunikációjának vizsgálata + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Molnár Lilla Laura, (2016) A néphagyományok megjelenése a kis falvaktól a nagyvárosokig. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Murcsik Tímea, (2016) Énekes népszokások és népi gyermekjátékok megismertetése kisgyermekkorban. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Máhr Judit, (2016) Mese a mindennapokban. Hogyan lépjünk át közösen a mese világába. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Márkus Fruzsina, (2016) Celldömölk szakrális képzőművészeti emlékei pedagógus szemmel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Márton Laura Éva, (2016) Népszokások, néphagyományok alkalmazása az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mártonné Andrássy Szilvia, (2016) Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai - a pedagógus-életpályamodell + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mázsa Mónika, (2016) Ő választ minket vagy mi választjuk őt? Hogyan befolyásolja életünket a gyermekkorban kialakult kétnyelvűség? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mész János, (2016) A tanulók szemléletmódjának és értékrendjük formálásának fontossága a szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolájában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészáros Dóra, (2016) A rekreációs sportolás színtereinek bemutatása és vizsgálata Kisbéren és környékén. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Mészárosné Bujtás Marianna, (2016) Tanulási motiváció összehasonlító vizsgálata a szakiskolai és gimnáziumi tanulók körében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Müller Beáta, (2016) Áramlatélmény az iskolában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Münch Petra, (2016) Balkezes gyermekek problémái és segítése. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

N

Nagy Andrea, (2016) Grafikai eljárások bemutatása vizsgamunkák alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Dóra, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztése művészi eszközökkel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Dóra Eszter, (2016) Az óvodáskorú gyermekek egészségügyi állapotának felmérése különböző településeken. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy János, (2016) A Jászkun redemptio hatása a Jász társadalom fejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Kitti, (2016) A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagy Renáta, (2016) Korai idegennyelv-oktatás különböző országokban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyné Simon Xénia, (2016) A tipikus és a sajátos nevelési igényű gyermekek családrajzainak összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nagyová Alexandra, (2016) Vergangenheit und Gegenwart der Karpatendeutsch - in Metzenseifen. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nardai Barbara, (2016) A szobatisztaságra való nevelés folyamata, a rendelkezésre álló módszerek segítségével, esettanulmányok bemutatásán keresztül, az egyszer használatos papírpelenka térhódításával összefüggésben. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nemes Lilla, (2016) Az óvodai beszoktatást segítő és gátló tényezők az óvónők és szülők szemszögéből. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nemes Viktória Katalin, (2016) Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nemesi-Mittelstiller Nóra, (2016) Tartáshibák megelőzése és kezelésének lehetőségei óvodáskorban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nándori Éva, (2016) A stressz, és amit okozhat, okozatainak elkerülése. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Nátrán Tímea, (2016) Beszédkészség fejlődése óvodáskorban. Érvek a televízió ellen és a mesék mellett. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Ildikó, (2016) Egészséges táplálkozás 0-3 éves korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Klaudia, (2016) Óvodás korú gyermekek táncoktatásának lehetőségei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh László, (2016) Szemléltetés-tapasztalás kapcsolatrendszere, a vadászattan középszintű gyakorlati oktatásában, fejlesztés lehetőségei + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Németh Mónika Katalin, (2016) A kisgyermekkori tanulás a mozgás, a szeretet és a tapasztalat tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Némethné Horváth Éva, (2016) Projektpedagógia a gyakorlatban. Egészségprojekt bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

O

Oláh Tímea Andrea, (2016) "Kerek egy esztendő". Énekes népszokások és hagyományok. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Oross Zita Rebeka, (2016) Az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlődése óvodai keretek között. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

P

Papp Evelin Melinda, (2016) Családon belüli erőszak. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Papp Szilvia Lilla, (2016) Udvarlási és házassági szokások Zalaszentgróton és környékén a XX. század közepén és napjainkban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Patocskai Katalin, (2016) A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában - Maci projekt. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pavelka Klaudia, (2016) A drámapedagógia jelentősége az óvodai mindennapokban. (Egy gyakorlott drámapedagógus vallomásának tükrében). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pekárné Turcsányi Éva, (2016) A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pelentai Norbert, (2016) A szerkezettan szakrajz oktatási lehetőségeinek vizsgálata kooperatív módszertani környezetben, attitűd változás vizsgálatával + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Peresztegi Gerda Nedda, (2016) A kooperatív tanulás elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Perintfalvi Edina, (2016) A szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium története + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pete Zsófia, (2016) A gyermekek mindennapi függőségei. (A 2-6 éves korú gyermekek televíziózási szokásai). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Petrikovits Dóra, (2016) Tolsztoj pedagógiai paradigmaváltásának megvalósíthatósága a modern kompetenciák tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Petrovics Anett, (2016) Az ausztriai és a magyar testnevelés összehasonlítása az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pfeifer Zsófia, (2016) "Kerek egy esztendő". Énekes népszokások és hagyományok. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pinczés Mariann, (2016) Migrációs folyamatok a XXI. században. Magyar migráció a XXI. században különböző történelmi korok tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pintér Zsanett, (2016) Gyermekjátékok története: a Barbie babák. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Polai Anna, (2016) Az apák szerepe a gyermeknevelésben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pozsgai Csilla, (2016) 19-20. századi gyermekszemlélet, különös tekintettel a bölcsődei nevelésre. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pulai Anita, (2016) Gyermekkori magatartászavarok alsó és felső tagozaton, integrált és szegregált intézményben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pungor Julianna, (2016) Gyermekvédelem az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Puskás Dorottya, (2016) A ritmus szerepe és fontossága a kisgyermek életében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Puskás Dávid, (2016) Médiahasználat és társadalmi csoportok - az online médiahasználat. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pécz Leila, (2016) J. A. Comenius kisgyermeknevelésről vallott nézetei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pócza Petra, (2016) Családi kommunikáció + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pósza Ramóna, (2016) Sajátos nevelés igényű gyermekek integrálása többségi gyermekekkel az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pörzse Zsuzsanna, (2016) A környezeti nevelés és az erdei iskolák viszonya. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Pődör Ivett, (2016) A mese szerepe a gyermeki életben. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

R

Recse Dóra Lívia, (2016) Szülőföldem népi gyermekjátékai, énekes népszokásai. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Regős Mária Rózsa, (2016) A zene személyiségfejlesztő hatása a fogantatástól hároméves korig, a ringató foglalkozások tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rosta Dóra, (2016) Tanári életpályák a felsőoktatásban + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rozsonitsné Iliás Gyöngyi, (2016) Játék- és szabadidő-szervezés sajátos körülményei között + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rusznyák Éva, (2016) Ménfőcsanak elemi szintű oktatása 1919-1939 között + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ruttmayer Ingrid, (2016) A válás hatásának vizsgálata az ödipális korszakban lévő gyermekek személyiségére az óvodapedagógus aspektusából. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rácz Johanna, (2016) Die Geschichte der Montessori-Pädagogik in Österreich und in Ungarn - vom Anfang bis zur Gegenwart. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Rózsa Enikő, (2016) Német nemzetiségi nevelés a szombathelyi Napsugár Óvoda Ibolya csoportjában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

S

Schwarcz Flóra, (2016) A soproni ifjúsági ház egy éves programja. Ifjúsági ügyelet 8-18 éves fiatalok számára. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Schüller Andrea, (2016) Bábjátékok a mindennapok óvodai életében. Az oroszlányi Brunszvik Teréz és Táncsics Mihály Óvoda bemutatásának tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sipos Bence, (2016) Virág-világ? A hippi mozgalom és az 1960-as, 1970-es évek ellenkultúrájának elemzése szemiotikai alapon. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Stelkovics Réka Éva, (2016) Sprachsituation eines zweisprachigen Kindes in polnisch-deutschem Kontext in Wien. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Emília, (2016) A kisgyermekkori játékeszközökben rejlő matematikai tapasztalatszerzés. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Eszter Júlia, (2016) Éjjel-nappal televízió. A tévénézés hatásai a gyermekek viselkedésére és nyelvezetére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Ferenc, (2016) A szakoktatás története Hajdúszoboszlón. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Melinda, (2016) Az úszás hatása az óvodáskorú gyermekek személyiség- és mozgásfejlődésére. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Márta, (2016) Olvasási szokások az általános iskola alsó tagozatában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Nóra, (2016) Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe állami gondozottak körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Tímea, (2016) Kokas Klára szemléletének bemutatása a gyermeki kreativitáson keresztül. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Veronika, (2016) A gyerekek legkedveltebb játékai. Összehasonlító rajzelemzés óvodások körében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabó Zsófia Zsuzsanna, (2016) Sprachförderung in Wien. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szabóné Szeiler Judit, (2016) Egy különleges bánásmódot igénylő gyermek esetének bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szaló Annamária, (2016) Motivációs lehetőségek a gazdasági és jogi ismeretek tanítása során. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szekeresné Pánovics Anikó, (2016) Bölcsődei környezeti nevelés projekt pedagógiával. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szendi Diána, (2016) A rendkívüli tehetség megjelenése kisgyermekkorban egy esettanulmány tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szepesi Anita, (2016) Mit jelent a család a mai óvodáskorú gyermekek számára? BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szerencse Zita, (2016) Készségfejlesztés szabadidős tevékenységek során. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szikonyová Nikoleta, (2016) Spiel – Sprache des Herzens. Wie wir Kindern eine schöne Kindheit schenken können. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szitás Nóra, (2016) A grafikai eljárások bemutatása egy vizsgamunka alapján. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szlotta Hajnalka, (2016) A projektmódszer alkalmazhatósága a kisgyermek-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szőnye Orsolya, (2016) "Kerek egy esztendő" - énekes népszokások és hagyományok. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Szőtsné Csóti Sarolta, (2016) Kisgyermeknevelők egészségmagatartása és egészségi állapota. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sáfrányos Éva, (2016) Kovács Margit munkássága. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sándor Evelin, (2016) A média hatása a 20-30-éves korosztályra. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sárközi Réka, (2016) Az óvodapedagógus szerepe az alapkompetenciák fejlesztésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Sós Dorottya, (2016) Az érdi cigányság helyzete a gyermekvédelmi ellátásban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Süléné Kiss Ildikó, (2016) Játék az óvodában a hagyományőrzés eszközeivel. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

T

Talabér Lajosné, (2016) Életmód és mentalitás változása a soproni Róth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola Kollégiumában a XX. század közepétől napjainkig + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tavasz Csilla, (2016) Egészséges életmód megalapozása az óvodában a sóterápia jótékony hatásával. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tengelics Szabrina, (2016) Horvátzsidány szakrális művészeti értékei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tenk-Kovács Angéla, (2016) Tréning a néma kommunikáció mestereivel... + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tiborczné Bogdán Éva, (2016) "Két világ között". A bentlakásos intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Torma Alexandra, (2016) A babaúszás. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Trencséni Mónika, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Turzóné Lázár Zsanett, (2016) Erkölcsi nevelés az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Téglás Szalóme, (2016) A családi napközi mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth Anna, (2016) A népzene és a néptánc hatása a gyerekekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth Bettina, (2016) A tehetséggondozás lehetőségei az óvodában a Csodabogár Tehetségpont tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth Renáta, (2016) A mesében fellelhető matematikai tartalmak. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth Sarolta, (2016) A válás hatásának vizsgálata a gyermeki viselkedésre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóth Viktória, (2016) Zweisprachige Erziehung in der frühen Kindheit. Sprachförderung in den Nationalitätenkindergärten und in einer privaten Sprachförderungsanstalt im Bodza-Haus. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tóthné Szakály Lilian Mária, (2016) Iskola és társadalom. Körkép a soproni iskolákról + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Tölgyesi Dorottya, (2016) Mesék, versek, mondókák a beszédfejlődés segítői. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Török Miklós, (2016) Az Öveges Programban felújított vas megyei laborok szerepe a természettudományos nevelés-oktatásban + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Török Tímea, (2016) A család szerepe a kisgyermek zenei nevelésében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Török Viktória, (2016) A gyermekvédelmi intézetekben nevelkedő gyermekek kötődései. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Török Zsoltné, (2016) A zenei tanulmányok pozitív hatása a személyiségre, tanulási képességekre, eredményességre + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

U

Ujfalusi Renáta, (2016) A zene mint terápiás eszköz alkalmazása a győri Fundamentum Óvoda mindennapjaiban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

V

Varga Bernadett, (2016) Az anya-gyerek kapcsolat jelentőségének vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Bernadett, (2016) Portfólió - Varga Bernadett. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Brigitta, (2016) Sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes integrációja. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Petra, (2016) Egészséges életmód megalapozása az óvodás korban. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Regina, (2016) A szombathelyi gimnáziumok, középiskolák és szakiskolák tanulóinak konfliktuskezelési módszerei. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Szonja, (2016) A családi napközi, mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varga Virág, (2016) Báb- és drámajátékok a mindennapi óvodai gyakorlatban (Varga Ilona óvónő tapasztalati munkája). BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vargáné Nógrádi Gyöngyi, (2016) "Mi a pálya?" Serdülőkori pályaválasztási döntések hátterének feltérképezése + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Varva Vivien Szilvia, (2016) A középkori társadalom gyermekszemléletének összehasonlítása a mai társadalom gyermekszemléletével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vas Mónika Krisztina, (2016) Az anya-szerep, az anya-apa-gyermek kapcsolat, annak történeti alakulása. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vincze Lilla, (2016) A korai kétnyelvűség elméletének gyakorlati megvalósulása az óvodában és az iskolában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Volentné Paul Zsanett, (2016) Kreativitást és környezettudatosságot erősítő tevékenységek a balatonfűzfői Szivárvány Óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vágó Klaudia, (2016) Népszokások, néphagyományok az óvodában. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vámosiné Zalka Ágnes, (2016) Arizona Program, mint alternatív konfliktuskezelési módszer a győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolájában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Várhelyi Ildikó Alexandra, (2016) Az óvodáskorú gyermek fejlődésének kritikus tényezői. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végh Levente, (2016) Roma fiatalok nehézségei a szakoktatásban + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végh Nikolett, (2016) Meseterápia, avagy a mese hatása az emberi lélekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Végh Ninett, (2016) A gyermekek mozgásfejlesztése, a judo, mint küzdősport alapelemeinek bevezetésével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Vörös Ágnes, (2016) A tanulási motiváció vizsgálata a Roth Gyula Erdészeti- és Faipari Szakközépiskola faiparos diákjainak körében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

W

Wischer Jenifer, (2016) Tanácsadás szülőknek. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Wlassits Ildikó, (2016) A Freinet-pedagógia sajátosságai, értékei a szülők véleményének tükrében. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Wágner Anita, (2016) Ideális csoportszobánk van? Az edukációs terek hatása az óvodáskorú gyermekre. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Z

Zombó Martina Edina, (2016) A családi napközi, mint a csecsemő- és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája. Egyéb, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Zámbóné Frank Marianna, (2016) A családi napközi, mint a csecsemő és kisgyermekgondozás lehetséges alternatívája. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Á

Ács Marianna, (2016) Motivációs lehetőségek a pénzügyi tudatosság erősítéséhez a gazdasági oktatás eltérő ágazataiban + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Ádám Fanni, (2016) A gyerekek óvodájukhoz fűződő kapcsolatának összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

É

Élő Péterné, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodában a zene segítségével. BA/BSc, Benedek Elek Pedagógiai Kar.

A lista elkészítésének dátuma 2018. május 27. 21:49:02 CEST.