Item where specialization "BPK - Pedagógiatanár (MA)" and date of item 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 34.

B

Bognár Amália, (2016) Portfólió - Bognár Amália. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Bálintné Horváth Erika, (2016) Portfólió - Bálintné Horváth Erika. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

C

Czuppon Jenő, (2016) Makarenkótól a munkaiskoláig. Oktatás politika és nevelés az ’50- es években + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

D

Daghefli Adrienn, (2016) A felsőoktatásban dolgozó oktató személyisége a hallgatók szemével + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Detre Zsuzsanna, (2016) A kognitív kompetenciák és érzelmi tényezők neuropedagógiai vonatkozásai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Döbrentei Zsuzsanna, (2016) Portfólió - Döbrentei Zsuzsanna. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

F

Farkas Rita, (2016) Az autizmus spektrumzavar és az intézményi ellátás lehetőségei + Portfólió (Dokumentumgyűjtemény a pedagógiai kompetenciák köréből). MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Farkas Tünde, (2016) A Pikler-módszer és megjelenése napjaink bölcsődei módszertanában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Farnady-Landerl Viktória, (2016) A kisgyermekkori személyes- és szociális kompetenciák neuropedagógiai vonatkozásai. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

G

Gyabronka Magdolna, (2016) A kisgyermekkori matematikai tapasztalatszerzés a Montessori-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

H

Hajzer Miklósné, (2016) Áldás vagy átok? - avagy a pedagógusok viszonyulása a tehetséggondozáshoz + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

J

Juhász Gabriella, (2016) A magyar népmese hatása a gyermeki világkép alakulására + Portólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

K

Katona Györgyné, (2016) Portfólió - Katona Györgyné. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Koroncziné Nagy Mariann, (2016) A 250 éves Eötvös József gimnázium története. Az oktatás-nevelés változásai a tatai gimnázium életében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Kovácsné Csik Dóra, (2016) Portfólió - Kovácsné Csik Dóra. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Kozelka János, (2016) A tömörfa falas építési rendszer. BA/BSc, Simonyi Karoly Faculty of Engineering, Wood Sciences and Applied Arts.

Kozák Csaba, (2016) A kimondhatatlan nevű miniszter: gróf Klebelsberg Kunó oktatási reformjai + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

L

Laposa Dóra Katalin, (2016) Portfólió - Laposa Dóra Katalin. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

M

Maráczi Rea, (2016) Életsegítő, tanító mesék felnőtteknek + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Mendéné Lajtai Krisztina, (2016) A sajátos nevelési igényű gyermekek intézményes integrációja. A soproni többségi általános iskolák integrációs feltételrendszerének érvényesülése az intézményvezetők és pedagógusok attitűdje alapján + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Mártonné Andrássy Szilvia, (2016) Az óvodapedagógus professzió mai kihívásai - a pedagógus-életpályamodell + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

N

Némethné Horváth Éva, (2016) Projektpedagógia a gyakorlatban. Egészségprojekt bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

P

Pekárné Turcsányi Éva, (2016) A projektmódszer elmélete és gyakorlata az óvodában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Petrikovits Dóra, (2016) Tolsztoj pedagógiai paradigmaváltásának megvalósíthatósága a modern kompetenciák tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Pinczés Mariann, (2016) Migrációs folyamatok a XXI. században. Magyar migráció a XXI. században különböző történelmi korok tükrében + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Pócza Petra, (2016) Családi kommunikáció + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

R

Rusznyák Éva, (2016) Ménfőcsanak elemi szintű oktatása 1919-1939 között + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

S

Szabóné Szeiler Judit, (2016) Egy különleges bánásmódot igénylő gyermek esetének bemutatása + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Szlotta Hajnalka, (2016) A projektmódszer alkalmazhatósága a kisgyermek-pedagógiában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

T

Talabér Lajosné, (2016) Életmód és mentalitás változása a soproni Róth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola Kollégiumában a XX. század közepétől napjainkig + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Trencséni Mónika, (2016) Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Tóthné Szakály Lilian Mária, (2016) Iskola és társadalom. Körkép a soproni iskolákról + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

V

Vargáné Nógrádi Gyöngyi, (2016) "Mi a pálya?" Serdülőkori pályaválasztási döntések hátterének feltérképezése + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

Vámosiné Zalka Ágnes, (2016) Arizona Program, mint alternatív konfliktuskezelési módszer a győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolájában + Portfólió. MA/MSc, Benedek Elek Faculty of Pedagogy.

This list was generated on 2021. június 16. 01:25:08 CEST.